top of page

האני מאמין של "טיפטופ"

  • אנחנו מאמינים שכל אדם ייחודי לכשעצמו ובעל ערך ושבכל ילד טמון פוטנציאל אישי הנתון למימוש.

  • אנחנו מאמנים שאחד התנאים הבסיסיים של התפתחות תקינה של הילד הוא סביבה חמה, תומכת ובטוחה.

  • אנחנו מאמינים בגישה חינוכית התפתחותית - תפקידו של הצוות החינוכי לספק לילד הזדמנויות ותנאים ללמידה המתאימה לו מבחינה התפתחותית ומאפשרים פיתוח מלוא הפוטנציאל הטמון בילד.

  • אנחנו מאמנים ביחס לילדים בגובה עיניים, אנחנו מקדישים זמן ומחשבה רבים להאזנה לילד, לצרכיו, לרעיונות שלו.

  •  אנו דוגלים ומעודדים קשר הדוק עם ההורים. אנחנו מאמינים שהורים הם חלק חשוב מן התהליך החינוכי שכן הם הגורם המשמעותי ביותר בחיי הילד.

  • אנחנו מאמנים שבשנות חייו הראשונות של הילד מתעצבת האישיות שלו. אנחנו מאמנים כי הכלים שניתן לילד היום ישמשו אותו כל ימיו ולכן נקפיד הקפדה יתרה בנדון.     

bottom of page