top of page

מדעי החיים עם סבא לאוניד 

אצלנו בגן כל אנשי הצוות הם אנשי חינוך. גם אב הבית, לאוניד הוא מורה לפיזיקה עם עשרות שנות נסיון שמלמד ילדים את ההסברים המדעים של תופעות בטבע שהילדים פוגשים, כולל הדגמות.

bottom of page